Ga naar de homepage van Hendriks van Bergen en smulders accountants en belastingadviseurs.nl

Algemene voorwaarden

Hendriks van Bergen & Smulders B.V. hanteert algemene voorwaarden. De Algemene Voorwaarden van de NBA zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 30-01-2013 onder nummer 6/2013.

Een exemplaar van onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.

Klachtenregeling

Inleiding

Hendriks van Bergen & Smulders hecht aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening.
Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing.

Een exemplaar van de klachtenregeling kunt u hier downloaden.

Klokkenluidersregeling

Vooraf
Hendriks van Bergen & Smulders B.V. hecht veel waarde aan een goede klachtenregeling. Gemelde klachten worden zorgvuldig en vertrouwelijk door ons afgehandeld. Hiermee samenhangend is Hendriks van Bergen & Smulders B.V. van mening dat ook medewerkers en personen van buiten de organisatie de mogelijkheid moeten hebben om zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde te stellen. Iemand die gebruik maakt van deze klokkenluidersregeling kan de melding anoniem neerleggen bij de vertrouwenspersoon van Hendriks van Bergen & Smulders B.V..

Een exemplaar van de klokkenluidersregeling kunt u hier downloaden.

NAAR ONLINE

Uw webapplicaties. klik hier

BLOG

01-01
Tip bij zieke werknemer Door Henrie van Bergen - Accountant - administratieconsulentAfgelopen week was er een dodelijk ongev...
01-01
Tip rondom trouwen Door Henrie van Bergen - Accountant - administratieconsulent Een nichtje van ons kwam met de verheug...

ACTUEEL NIEUWS

Vermogenstoets zorgtoeslag 2018 Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomensafhankelijk, maar ook vermogensafhankelijk. Met ingang
Eindejaarstips eigen woning Controleer uw hypotheekGezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zijn om
   
 

Content