Ga naar de homepage van Hendriks van Bergen en smulders accountants en belastingadviseurs.nl

Blog

Tip rondom een concurrentiebeding

 Door Henrie van Bergen - Accountant - administratieconsulent

  Met regelmaat laat ik nog even laat op de avond de hond uit en ook nu kwam ik weer andere hondenbezitters tegen. De man die mij aansprak bleek een eigen zaak te hebben en met personeel te werken. 

Één van zijn beste medewerkers had diezelfde dag nog aangegeven, dat hij, ondanks een concurrentiebeding, toch bij een concurrent ging werken. Hij was er helemaal kapot van, want blijkbaar zou hij zijn werknemer niet aan dat concurrentiebeding kunnen houden. De laatste jaren hoor je steeds meer om je heen, dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst niets meer voorstelt.

Dit is onjuist en het is nog steeds een belangrijk onderdeel van een arbeidsovereenkomst, waarbij is gegeven dat je het wel goed moet opschrijven en het zwaarwegende belang moet (kunnen) onderbouwen.

Als je vastlegt dat je werknemer bij geen enkele concurrent mag gaan werken, dan zal een rechter dat concurrentiebeding afkeuren. Maar als je bijvoorbeeld aangeeft dat de werknemer in een bepaalde straal bij geen enkele concurrent mag gaan werken, dan is dat in beginsel wel degelijk een goede onderbouwing voor het concurrentiebeding, zeker indien je het zwaarwegende belang daarvan onderbouwt.

De werknemer moet namelijk nog wel in staat zijn om op een ‘normale’ manier zijn werk uit te kunnen oefenen, maar daardoor kun je nog wel bepaalde zaken contractueel uitsluiten. Zo zou je ook je meest belangrijkste concurrenten kunnen uitsluiten, zonder meteen al je concurrenten te noemen.

Belangrijk is dat je het concurrentiebeding en het belang daarvan goed onderbouwt en/of dat je je van tevoren goed laat adviseren. De beste man kreeg weer een beetje hoop en ging iets plezieriger zijn bed opzoeken. Ondertussen hadden de beide honden ook ruimschoots kennis kunnen maken.

Henrie van Bergen-  Accountant - administratieconsulent

 

Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn