Blog

Bekijk nieuws archief
Overzicht belastingschulden in verband met coronamaatregelen 6-4-2022
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

  De Belastingdienst is momenteel aan het werk om in april 2022 aan ondernemers met openstaande belastingschulden ten gevolge van de coronamaatregelen daarvan een overzicht te sturen. 
Lees verder...
Scholingsaftrek vervangen door het STAP-budget 18-3-2022
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

  Het kabinet vindt het levenslang opdoen van kennis en scholing belangrijk en de scholingsaftrek in de inkomstenbelasting is daarin onvoldoende effectief gebleken. Zodoende is die regeling per 1 januari 2022 vervangen door de subsidieregeling STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarkt Positie).
 
Lees verder...
FISCALE EENHEID VENNOOTSCHAPSBELASTING MET INGANG VAN 2022: VOOR- OF NADELIG? 25-11-2021
 Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

  Met ingang van 2022 wijzigt er behoorlijk wat in de tariefstelling en de opbouw van de verschuldigde vennootschapsbelasting (Vpb). Het toptarief stijgt van 25% naar 25,8%. Daarentegen wordt de grondslag voor het lage tarief aanzienlijk verruimt, namelijk van € 245.000 naar € 395.000.
Lees verder...
2021: Laatste jaar studiekostenaftrek! 5-11-2021
Door Rowan Cremers - Fiscalist

Bent u bezig met een opleiding of bent u van plan om op korte termijn een opleiding te gaan volgen? Het jaar 2021 is het laatste jaar waarin studiekosten een aftrekpost kunnen vormen voor de aangifte inkomstenbelasting. De aftrekpost voor studiekosten vervalt per 2022. 
 
Lees verder...

Actueel nieuws

Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is niet van toepassing op liquidatieverliezen.
Geen afwaardering van vorderingen die bij overname niet volwaardig waren De Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalt dat iedereen, die is uitgenodigd tot het doen van