Blog

Bekijk nieuws archief
Veranderingen rondom studiekosten en nevenwerkzaamheden 8-7-2022
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

  Vanaf 1 augustus 2022 veranderen de regels rondom studiekosten en nevenwerkzaamheden van uw werknemers. Hierbij een kort overzicht.

 
 
Lees verder...
Betaald ouderschapsverlof, ook voor de directeur-grootaandeelhouder 20-6-2022
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

  Vanaf 2 augustus 2022 kunnen werkgevers voor hun werknemers met een arbeidsovereenkomst een uitkering ‘betaald ouderschapsverlof’ aanvragen. Dit kan ook voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) die aan de voorwaarden voldoet. 
 
Lees verder...
Voorjaarsnota: helaas een fiscale versobering 31-5-2022
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

  Het kabinet is flink aan het puzzelen geweest en heeft daarbij de mening van de oppositiepartijen gepolst om hun begroting sluitend te krijgen. De knelpunten zitten in de compensatie voor box-3 gedupeerden, in het extra budget dat naar Defensie moet en in de verhoging van de AOW-uitkeringen. 
 
Lees verder...
Hoge Raad: geen rechtsherstel voor niet bezwaarmakers 23-5-2022
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

Het is dit jaar al veelvuldig in het nieuws geweest en het houdt de politiek tot op de dag van vandaag  bezig: het arrest van 24 december 2021 van de Hoge Raad der Nederlanden.
 
Lees verder...
Overzicht belastingschulden in verband met coronamaatregelen 6-4-2022
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

  De Belastingdienst is momenteel aan het werk om in april 2022 aan ondernemers met openstaande belastingschulden ten gevolge van de coronamaatregelen daarvan een overzicht te sturen. 
Lees verder...
Scholingsaftrek vervangen door het STAP-budget 18-3-2022
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

  Het kabinet vindt het levenslang opdoen van kennis en scholing belangrijk en de scholingsaftrek in de inkomstenbelasting is daarin onvoldoende effectief gebleken. Zodoende is die regeling per 1 januari 2022 vervangen door de subsidieregeling STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarkt Positie).
 
Lees verder...
FISCALE EENHEID VENNOOTSCHAPSBELASTING MET INGANG VAN 2022: VOOR- OF NADELIG? 25-11-2021
 Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

  Met ingang van 2022 wijzigt er behoorlijk wat in de tariefstelling en de opbouw van de verschuldigde vennootschapsbelasting (Vpb). Het toptarief stijgt van 25% naar 25,8%. Daarentegen wordt de grondslag voor het lage tarief aanzienlijk verruimt, namelijk van € 245.000 naar € 395.000.
Lees verder...

Actueel nieuws

Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap Door het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap moet het bovenmatig lenen van geld
Kamerbrief aanvullende maatregelen energierekening De minister van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer de instelling van een tijdelijk