Algemene informatie coronavirus

OVERZICHT NOODPAKKET MAATREGELEN VANWEGE CORONACRISIS per 19-03-2020 25-3-2020
Nu het coronavirus rondwaart komen veel bedrijven en ZZP’ers in financiële problemen. Daarom heeft het kabinet een noodpakket aan maatregelen afgekondigd. De doelstelling van het noodpakket - dat in elk geval voor de komende 3 maanden geldt, maar mogelijk langer – is het tegenhouden van faillissementen en het voorkomen van werkloosheid. Sommige maatregelen waren al eerder bekend, maar er zijn ook veel nieuwe maatregelen.  

Er zijn in hoofdlijnen 2 soorten maatregelen: maatregelen om de loonkosten voor werkgevers te verminderen en maatregelen om de liquiditeit van bedrijven en ZZP’ers te waarborgen. Hierna een kort overzicht.
Lees verder...
UPDATE NOW (2e tranche) 11-05-2020 12-5-2020
Op vrijdag 1 mei jl. heeft minister Koolmees met een brief de 2e tranche van wijzigingen in de NOW bekend gemaakt. Onder meer is verduidelijkt:

Dividenden en bonussen
Er is hier nadere regelgeving over gemaakt. Het groepshoofd dien te verklaren dat er binnen de groep over 2020 geen bonussen/dividenden worden uitgekeerd en geen eigen aandelen ingekocht worden tot en met de datum waarop de jaarrekening 2020 wordt vastgesteld.

Een uitzondering geldt wanneer een onderdeel op grond van een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst verplicht is om dividend uit te keren.

Controle en openbaarheid
Vooralsnog moet de definitieve afrekening van de NOW gecontroleerd worden door een accountant. Op dit punt is nog steeds overleg gaande tussen de NBA en het ministerie. Door de aanvraag geeft iedere onderneming automatisch toestemming dat de gegevens van zijn NOW-subsidiedossier openbaar zijn.
Lees verder...
TEGEMOETKOMING ONDERNEMERSGETROFFEN SECTOREN (TOGS) 30-03-2020 31-3-2020
De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 is bedoeld voor ondernemers die die directe schade ondervinden van de diverse gezondheidsmaatregelen van het kabinet om het coronavirus tegen te gaan. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen.  

De TOGS is aan te vragen via: www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona  

Voor de getroffen ondernemers in een aantal specifieke sectoren doet het kabinet via deze gift nog iets extra aan de hoge nood naast de diverse andere maatregelen.
Lees verder...
OVERZICHT EN STAPPENPLAN BIJZONDER UITSTEL VAN BETALING 24-03-2020 25-3-2020
Een van de maatregelen van het kabinet om bedrijven en ondernemers door de coronacrisis te loodsen is bijzonder uitstel van betaling voor een periode van drie maanden. Ondernemers en bedrijven kunnen bijzonder uitstel van betaling voor een periode van 3 maanden aanvragen voor belastingaanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelastin, omzetbelasting en/of loonbelasting. Hierbij een kort overzicht van deze regeling.
Lees verder...
OVERZICHT REGELINGEN VOOR ONDERNEMERS, BEDRIJVEN EN ZZP’ERS per 23-03-2020 23-3-2020
Maatregel                                        Wie kan er een beroep op doen? 

 Noodloket Ondernemers die direct getroffen zijn ten gevolge van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen.
De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt
 Toerismebelasting  Wordt nader bezien in overleg met de gemeenten  
Uitstel van betaling van belastingen Ondernemers en ZZP'ers die in liquiditeitsproblemen verkeren 
Tijdelijke verlaging invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 (4% naar 0,01%)
Ondernemers en ZZP'ers 
Tijdelijke verlaging belastingrente Vpb & overige belastingen vanaf 1 juni 2020 naar 0,01% (was 8%) en IB vanaf 1 juli 2020 naar 0,01% (was 4%) Ondernemers en ZZP'ers
Wijzigen voorlopige aanslag 
Ondernemers en ZZP'ers
Verruiming BMKB
BMKB
Regeling borgstelling MLB-Landbouw kredieten (BL) BMKB
Garantie ondernemersfaciliteit  (GO-regeling)  Middelgrote en grote bedrijven
 Qredits  Kleinbedrijf
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetzetverlies. De regeling wordt op dit moment uitgewerkt. 
 WW-premiedifferentiatie Ondernemers en ZZP'ers 
Besluit tijdelijke ondersteuning zelfstandigen (Torzo) Ondernemers en ZZP'ers 
Compensatieregeling voor direct getroffen ondernemers (eenmalige gift € 4.000) Ondernemers en ZZP'ers

Tijdelijk uitstel van aflossing op zakelijke financieringen door de banken 

Ondernemers en ZZP'ers
Lees verder...
NOODMAATREGEL OVERBRUGGING WERKBEHOUD per 19-03-2020 23-3-2020
Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met het UWV over de uitvoering van deze regeling. Hieronder volgen de hoofdlijnen van deze nieuwe regeling.  

Waarom is de regeling werktijdverkorting stopgezet?

De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de WTV; 
De WTV is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak; 
Het kabinet wil meer werkgevers financieel tegemoet komen en wil dat sneller doen dan binnen de ingetrokken WTV-regeling. 

Kan er nog WTV aangevraagd worden?
Nee, dat is niet meer mogelijk.
Lees verder...

Indienen Tozo

Indienen aanvraag Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo)

Voor de gemeente Oss is de aanvraag voor ondersteuning van zelfstandigen opengesteld. Met behulp van deze handleiding kunt u zelf deze ondersteuning aanvragen.

Let op! U heeft daar een DigiD voor nodig,

U kunt hier de Handleiding aanvraag BBZ Gemeente Oss downloaden