Algemene informatie coronavirus

OVERZICHT NOODPAKKET MAATREGELEN VANWEGE CORONACRISIS per 19-03-2020 25-3-2020
Nu het coronavirus rondwaart komen veel bedrijven en ZZP’ers in financiële problemen. Daarom heeft het kabinet een noodpakket aan maatregelen afgekondigd. De doelstelling van het noodpakket - dat in elk geval voor de komende 3 maanden geldt, maar mogelijk langer – is het tegenhouden van faillissementen en het voorkomen van werkloosheid. Sommige maatregelen waren al eerder bekend, maar er zijn ook veel nieuwe maatregelen.  

Er zijn in hoofdlijnen 2 soorten maatregelen: maatregelen om de loonkosten voor werkgevers te verminderen en maatregelen om de liquiditeit van bedrijven en ZZP’ers te waarborgen. Hierna een kort overzicht.
Lees verder...
OVERZICHT EN STAPPENPLAN BIJZONDER UITSTEL VAN BETALING 24-03-2020 25-3-2020
Een van de maatregelen van het kabinet om bedrijven en ondernemers door de coronacrisis te loodsen is bijzonder uitstel van betaling voor een periode van drie maanden. Ondernemers en bedrijven kunnen bijzonder uitstel van betaling voor een periode van 3 maanden aanvragen voor belastingaanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelastin, omzetbelasting en/of loonbelasting. Hierbij een kort overzicht van deze regeling.
Lees verder...
OVERZICHT REGELINGEN VOOR ONDERNEMERS, BEDRIJVEN EN ZZP’ERS per 23-03-2020 23-3-2020
Maatregel                                        Wie kan er een beroep op doen? 

 Noodloket Ondernemers die direct getroffen zijn ten gevolge van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen.
De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt
 Toerismebelasting  Wordt nader bezien in overleg met de gemeenten  
Uitstel van betaling van belastingen Ondernemers en ZZP'ers die in liquiditeitsproblemen verkeren 
Tijdelijke verlaging invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 (4% naar 0,01%)
Ondernemers en ZZP'ers 
Tijdelijke verlaging belastingrente Vpb & overige belastingen vanaf 1 juni 2020 naar 0,01% (was 8%) en IB vanaf 1 juli 2020 naar 0,01% (was 4%) Ondernemers en ZZP'ers
Wijzigen voorlopige aanslag 
Ondernemers en ZZP'ers
Verruiming BMKB
BMKB
Regeling borgstelling MLB-Landbouw kredieten (BL) BMKB
Garantie ondernemersfaciliteit  (GO-regeling)  Middelgrote en grote bedrijven
 Qredits  Kleinbedrijf
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetzetverlies. De regeling wordt op dit moment uitgewerkt. 
 WW-premiedifferentiatie Ondernemers en ZZP'ers 
Besluit tijdelijke ondersteuning zelfstandigen (Torzo) Ondernemers en ZZP'ers 
Compensatieregeling voor direct getroffen ondernemers (eenmalige gift € 4.000) Ondernemers en ZZP'ers

Tijdelijk uitstel van aflossing op zakelijke financieringen door de banken 

Ondernemers en ZZP'ers
Lees verder...
NOODMAATREGEL OVERBRUGGING WERKBEHOUD per 19-03-2020 23-3-2020
Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met het UWV over de uitvoering van deze regeling. Hieronder volgen de hoofdlijnen van deze nieuwe regeling.  

Waarom is de regeling werktijdverkorting stopgezet?

De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de WTV; 
De WTV is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak; 
Het kabinet wil meer werkgevers financieel tegemoet komen en wil dat sneller doen dan binnen de ingetrokken WTV-regeling. 

Kan er nog WTV aangevraagd worden?
Nee, dat is niet meer mogelijk.
Lees verder...

Content