Actueel nieuws

Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten,
Forfaits in het belastingstelsel De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van forfaitaire regelingen in het