Blog

Eindejaar tips!

dinsdag 11 december 2018
 Door Rowan Cremers - Fiscalist

Btw-verhoging van 6% naar 9%
Per 1 januari 2019 gaat het lage btw-tarief omhoog van 6% naar 9%, mogelijk is het interessant om vooruit te factureren aan uw klant zodat uw klant vooruit kan betalen.
Indien u in 2018 nog factureert en uw klant voldoet de factuur in 2018 dan geldt het 6%-tarief, ondanks dat de prestatie na 1 januari 2019 wordt afgenomen. U ontvangt hierdoor eerder het geld en u kunt uw klant een voordeel geven. U kunt zelf, als ondernemer of DGA, ook alvast vooruitbetalen in 2018 voor prestaties die afgenomen worden in 2019, indien dit mogelijk is natuurlijk. Dit kan zeker voor btw-vrijgestelde ondernemers een voordeel zijn.

Hypotheekrente vooruitbetalen
Wanneer uw belastingdruk in 2019 lager wordt dan in 2018 kan het voordelig zijn in 2018 hypotheekrente vooruit te betalen. U valt dan in 2018 mogelijk in een hoger belastingtarief, waardoor de betaalde hypotheekrente tegen een hoger percentage in aftrek wordt genomen. Vooruitbetaalde hypotheekrente tot 30 juni 2019 is, in beginsel, in 2018 aftrekbaar. De hypotheekrenteaftrek wordt de komende jaren beperkt, in 2019 met 0,5% en vanaf 2020 met 3%. Indien u in de hoogste belastingschijf valt is het hierdoor ook voordelig hypotheekrente vooruit te betalen, u bespaart dan namelijk t.o.v. 2019 0,5% en in 2019 t.o.v. 2020 3%. Hierdoor kan ook de belasting over uw vermogen verminderd worden.

Dividend uitkeren
Het aanmerkelijk belang tarief gaat omhoog, waardoor dividenduitkeringen vanaf 2020 zwaarder belast worden. Het kan hierdoor slim zijn om in 2018 en/of 2019 dividend uit te keren om een fiscaal tarief voordeel te halen. Bent u van plan eind 2019 dividend uit te keren om voordeel te behalen t.a.v. de tariefsverhoging? Dan is de ‘TBS-route’ een voordelige. Indien namelijk eind december dividend uitgekeerd wordt verhoogd dit uw box 3 vermogen. Als de BV u het dividend kortlopend schuldig blijft voorkomt u box 3 heffing. U krijgt dan een vordering op uw BV die onder de TBS-regeling valt, indien de BV de schuld na 1 januari direct aflost is maar over een paar dagen rente verschuldigd wat minder zal kosten dan de 1,3% box 3 heffing.

Check de vrije ruimte in de werkkostenregeling
Als er nog vrije ruimte over is in 2018, dan kan die ruimte nog ingevuld worden. Onbenutte vrije ruimte is een gemiste kans om het bruto-nettoloontraject in te korten. Zorg ervoor dat u de vrije ruimte volledig benut, denk daarbij aan een bonus voor uw personeel, een kerstcadeau, een hogere kilometervergoeding, etc. Overleg met werknemers welk bedrag aan brutoloon ingeruild zou kunnen worden voor een belastingvrije bonus of bijvoorbeeld een elektrische fiets.

Slim investeren voor de jaarwisseling
Bent u nog van plan te investeren? Mogelijk is het slim dit nog in 2018 te doen! Een bedrijfsmiddel van € 450 of meer kan in aanmerking komen voor investeringsaftrek, het totaal bedrag aan investeringen moet in 2018 echter boven de € 2.300 uitkomen. Heeft u tot nu toe voor € 1.900 geïnvesteerd, dan is het slim nog een investering te doen in 2018 voor minimaal € 450. Over de gehele € 2.350 is dan investeringsaftrek mogelijk, terwijl over € 1.900 geen mogelijkheid tot investeringsaftrek bestaat. De investeringsaftrek bedraagt, in beginsel, 28% van de aanschafprijs excl. btw.

Energie-investering, doe het in 2018!
De mogelijkheid tot het claimen van energie-investeringsaftrek is met 5 jaar verlengd tot 1 januari 2024, echter vanaf 2019 gaat het percentage van 54% naar 45,5%. Bent u van plan een investering te doen die op de zogenaamde energielijst 2018 staat? Ga dan de verplichting in 2018 al aan door een offerte of een voorlopige koopovereenkomst te tekenen. Hierdoor mag u de energie-investeringsaftrek nog in 2018 claimen, waardoor u 8,5% meer aftrek hebt. Let op: bij het aangaan van een verplichting jegens een milieu- of energie-investering dient binnen 3 maanden een MIA- of EIA-verklaring te worden aangevraagd bij het RVO.

Nieuw jaar, nieuwe administratieve verplichtingen
In december 2018 en januari 2019 zal de Belastingdienst komen met nieuwe voorlopige aanslagen en beschikkingen voor de toeslagen. Hebben er veranderingen plaatsgevonden in 2018 in uw partnersituatie, woonsituatie of uw inkomen? Dan is het slim om uw nieuwe aanslagen en beschikkingen voor 2019 te checken of te laten checken. Verwacht u in 2019 meer of juist minder inkomsten of verwacht u in 2019 wijzigingen in uw gezinssituatie of woonsituatie? Geef dit dan tijdig door aan de Belastingdienst of aan ons. Wanneer uw kind naar de kinderopvang gaat, moet bijvoorbeeld binnen 3 maanden kinderopvangtoeslag worden aangevraagd anders vervalt u recht gedeeltelijk.

Overige tips
Bent u de eigenaar van een rijksmonumentenpand? Dan kunt u in 2018 voor de laatste keer de kosten voor onderhoud in aftrek brengen, deze mogelijkheid vervalt per 1 januari 2019.

Bent u van plan een (elektrische) fiets te verstrekken als werkgever? Vanaf 2020 geldt dat er een privébijtelling wordt berekend over de catalogusprijs van de fiets. Het bijtellingspercentage wordt 7%. Bent u DGA dan kan dit een mooie mogelijkheid zijn een fiets te verstrekken zonder verdere onmogelijkheden. Met de bijtelling mag u de fiets zowel zakelijk als privé gebruiken.

Box 3 vermogen heeft als peildatum 1 januari van ieder jaar. Aangezien 1 januari 2019 nadert kan het fiscaal voordelig zijn een aankoop naar voren te schuiven en deze nog in 2018 te betalen. U kunt ook in 2018 nog belasting betalen, bijvoorbeeld indien u nog inkomstenbelasting 2017 of 2018 verschuldigd bent of denkt te zijn. Dat kan eventueel met het aanvragen van een voorlopige aanslag. Ook voor 2019 kan al een voorlopige aanslag aangevraagd worden, hierdoor wordt de belasting vooruit betaald wat belastingrente voorkomt en u minder box 3 heffing verschuldigd bent.

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen of ons advies nodig? Neemt dan gerust contact met ons op.

Rowan Cremers - Fiscalist

 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn

Actueel nieuws

Regeling TOFA twee weken langer open De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is een tegemoetkoming voor het
Wetsvoorstel aanpassing AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd minder snel stijgen