Blog

DIVIDENDUITKERING; PAK JE VOORDEEL

vrijdag 2 augustus 2019
Door Rowan Cremers - Fiscalist

Bent u van plan op korte termijn dividend uit te keren vanuit uw eigen BV, bekijk dan de mogelijkheden om dit belastingtechnisch zo voordelig mogelijk te doen. 
 

Dividenduitkeringen vallen voor de belastingheffing in box 2 en zijn belast tegen 25%. De heffing hiervan vindt plaats bij de aangifte inkomstenbelasting. Echter, wanneer u een dividenduitkering ontvangt vanuit uw BV (waarin u meer dan 5% van de aandelen bezit) moet er ook aangifte dividendbelasting worden gedaan. De dividendbelasting bedraagt 15% en kan gezien worden als voorheffing op de inkomstenbelasting die zal worden geheven in box 2. Bij de aangifte inkomstenbelasting betaalt u dus per saldo nog 10%. 

Een kort voorbeeld
Wanneer u bijvoorbeeld als directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) uw B.V. dividend laat uitkeren aan u als DGA ad € 100.000, zal er aangifte dividendbelasting moeten worden gedaan. De BV voldoet 15% aan dividendbelasting op het moment dat u aangifte dividendbelasting doet. Het totaalbedrag aan dividendbelasting bedraagt dan € 15.000. Vervolgens, bij het doen van aangifte inkomstenbelasting, wordt over de € 100.000 belasting betaald in box 2 uit aanmerkelijk belang. Het tarief is zoals gezegd 25%, dat zou dus betekenen € 25.000. Er is echter al dividendbelasting betaald ad € 15.000, dit wordt gezien als ‘voorbelasting’ op de box 2 heffing. Met de aangifte inkomstenbelasting wordt dus als het ware de overige 10% belasting voldaan ad € 10.000, waardoor u dus in totaal € 25.000 (25%) belasting uit aanmerkelijk belang hebt voldaan. Het netto dividend komt dan neer op € 75.000. Voor de bijbetaling ad € 10.000 kan indien gewenst een voorlopige aanslag inkomstenbelasting worden aangevraagd.

Wijzigingen en mogelijkheden
Vanaf 2020 wijzigt het belastingtarief van Box 2. In 2020 wordt het belastingtarief verhoogd van 25% naar 26,25% en in 2021 wordt het belastingtarief verder verhoogd naar 26,9%. U kunt dus een tariefvoordeel pakken bij het uitkeren van dividend in 2019! In 2019 is het lage VPB-tarief al omlaag gegaan van 20% naar 19%, wat een extra voordeel oplevert. Terugkomend op het bovenstaande voorbeeld, in 2019 levert een dividenduitkering van € 100.000 u netto € 75.000 op, terwijl in 2020 een dividenduitkering van € 100.000 u netto maar € 73.750 oplevert.

Naast het tariefvoordeel kan er ook dividend worden uitgekeerd via de ‘TBS-route’, dat wil zeggen dat er de laatste dagen van 2019 een dividenduitkering wordt gedaan die nog niet direct wordt uitgekeerd. De BV is dan uit te keren dividend schuldig, u krijgt dan een vordering op de BV. De liquide middelen die u zou ontvangen uit de dividenduitkering komen zodoende niet in het vermogen terecht wat valt in box 3 (peildatum 1 januari 2020). De vordering wordt een zogenoemde terbeschikkingstellingsvordering. De rente over deze vordering valt in box 1, echter is de rente hooguit berekend over een paar dagen. De daadwerkelijke dividenduitkering zal namelijk de eerste dagen van 2020 uitbetaald worden.

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Of heeft u naar aanleiding hiervan ons advies of onze hulp nodig? U mag voor meer informatie natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.

Rowan Cremers


 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn

Actueel nieuws

Pilot webmodule DBA gestart De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van start gegaan. Door
Verlenging afspraken grensarbeiders De staatssecretaris van FinanciËn heeft meegedeeld dat met Duitsland overeenstemming is bereikt over