OVERZICHT REGELINGEN VOOR ONDERNEMERS, BEDRIJVEN EN ZZP’ERS per 23-03-2020

maandag 23 maart 2020
Maatregel                                        Wie kan er een beroep op doen? 

 Noodloket Ondernemers die direct getroffen zijn ten gevolge van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen.
De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt
 Toerismebelasting  Wordt nader bezien in overleg met de gemeenten  
Uitstel van betaling van belastingen Ondernemers en ZZP'ers die in liquiditeitsproblemen verkeren 
Tijdelijke verlaging invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 (4% naar 0,01%)
Ondernemers en ZZP'ers 
Tijdelijke verlaging belastingrente Vpb & overige belastingen vanaf 1 juni 2020 naar 0,01% (was 8%) en IB vanaf 1 juli 2020 naar 0,01% (was 4%) Ondernemers en ZZP'ers
Wijzigen voorlopige aanslag 
Ondernemers en ZZP'ers
Verruiming BMKB
BMKB
Regeling borgstelling MLB-Landbouw kredieten (BL) BMKB
Garantie ondernemersfaciliteit  (GO-regeling)  Middelgrote en grote bedrijven
 Qredits  Kleinbedrijf
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetzetverlies. De regeling wordt op dit moment uitgewerkt. 
 WW-premiedifferentiatie Ondernemers en ZZP'ers 
Besluit tijdelijke ondersteuning zelfstandigen (Torzo) Ondernemers en ZZP'ers 
Compensatieregeling voor direct getroffen ondernemers (eenmalige gift € 4.000) Ondernemers en ZZP'ers

Tijdelijk uitstel van aflossing op zakelijke financieringen door de banken 

Ondernemers en ZZP'ers
Europese en internationale financiële maatregelen: 

De Europese Commissie heeft een Corona Response Investment Initiative (CRII) van € 37 miljard aan de EU-lidstaten aangekondigd. Dit geldt komt ten goede aan de ondersteuning van de zorg, het MKB en de arbeidsmarkt;  

Europese staatsteunregels worden tijdelijk versoepeld zodat landen gemakkelijker bedrijven kunnen ondersteunen;  

De Europese Centrale Bank (ECB) en andere toezichthouders gaan zich soepeler opstellen bij bijv. de financiële buffereisen waaraan banken moeten voldoen. Banken kunnen goedkoper geld lenen van de ECB wat ze daarna aan hun klanten kunnen lenen;  

De ECB koopt tot het einde van dit jaar voor € 120 miljard extra aan obligaties op, met een sterke bijdrage van bedrijfsobligaties. Hierdoor wordt het ook voor bedrijven goedkoper om geld te lenen, zodat zij kunnen blijven investeren;  

De ECB koopt tot het einde van dit jaar via het Pandemic Emergency Purchase Program voor € 750 miljard extra aan obligaties op. Het gaat daarbij om bedrijfs– en staatsobligaties; 

De Europese Investeringsbank-groep (EIB-groep) zal tot € 40 miljard aan financiering mogelijk maken om bedrijven die zijn getroffen door het coronavirus financieel te ondersteunen; 

De EIB-groep zorgt via bestaande middelen dat er geld beschikbaar is voor bedrijven in de zorg die noodinfrastructuur nodig hebben of werken aan de ontwikkeling van vaccins tegen het coronavirus;

Het IMF heeft voor de korte termijn $ 50 miljard aan financiering beschikbaar wat snel geleend kan worden aan landen die geraakt worden door het coronavirus; 

De Wereldbank stelt versneld $ 14 miljard beschikbaar. Dat geld is bestemd om de zorg en het bedrijfsleven in getroffen landen te ondersteunen;  

Daarnaast blijven het IMF en de Wereldbank de wereldwijde economische situatie in de gaten houden en staan ze klaar om zo nodig meer hulp te bieden;

De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en de Aziatische Ontwikkelingsbank stellen middelen beschikbaar om klanten te helpen met financiering. Dan gaat het met name om producenten en distributeurs van medicijnen en medische producten.  


Bron: www.rijksoverheid.nl  

Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn