OVERZICHT EN STAPPENPLAN BIJZONDER UITSTEL VAN BETALING 24-03-2020

woensdag 25 maart 2020
Een van de maatregelen van het kabinet om bedrijven en ondernemers door de coronacrisis te loodsen is bijzonder uitstel van betaling voor een periode van drie maanden. Ondernemers en bedrijven kunnen bijzonder uitstel van betaling voor een periode van 3 maanden aanvragen voor belastingaanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelastin, omzetbelasting en/of loonbelasting. Hierbij een kort overzicht van deze regeling.

Wanneer kun je bijzonder uitstel van betaling aanvragen?
Pas nadat de Belastingdienst een (naheffings-)aanslag inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en/of loonbelasting aan u heeft opgelegd kan er om bijzonder uitstel van betaling verzocht worden.

Aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting worden aan u opgelegd op initiatief van de Belastingdienst, op uw verzoek of na het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Zodra u een aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting ontvangt waarvoor u bijzonder uitstel van betaling wil verkrijgen, neemt u contact met ons op, zodat wij vervolgens namens u een dergelijk verzoek bij de Belastingdienst zullen verzorgen.

Omzetbelasting en loonbelasting bent u normaliter per tijdvak verschuldigd naar aanleiding van uw aangifte omzetbelasting of loonbelasting. Hiervoor wordt door de Belastingdienst geen aanslag aan u opgelegd. Om hiervoor toch bijzonder uitstel van betaling te verkrijgen dient u op gewone wijze uw  aangifte omzetbelasting en/of loonbelasting in te dienen bij de Belastingdienst. Hierbij is het belangrijk dat u deze tijdig blijft indienen. Vervolgens betaalt u de door u verschuldigde omzetbelasting en/of loonbelasting niet, waarop de Belastingdienst een naheffingsaanslag omzetbelasting en/of loonbelasting aan u oplegt, vermeerderd met een verzuimboete wegens niet betalen. Pas daarna kunnen wij voor u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Zodra u de naheffingsaanslag omzetbelasting e/of loonbelasting ontvangt waarvoor u bijzonder uitstel van betaling wil verkrijgen, neemt u contact met ons op, zodat wij vervolgens namens u een dergelijk verzoek bij de Belastingdienst zullen verzorgen. De belastingdienst heeft al aangeven dat zij de verzuimboete eveneens geheel zullen vernieti

Melding betalingsonmacht bestuurder van een BV 
Om als bestuurder van uw BV niet hoofdelijk aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor de niet betaalde omzetbelasting en/of loonbelasting is naast het verzoeken om bijzonder uitstel van betaling raadzaam om eveneens deze betalingsonmacht eenmalig tijdig te melden bij de Belastingdienst, dat wil zeggen binnen 2 weken na de betalingstermijn. Indien u de eerste keer contact met ons opneemt om bijzonder uitstel van betaling voor u te verzoeken, zullen wij dit eveneens met u bespreken.

Stappenplan aanvraag bijzonder uitstel van betaling 
Om voor uw (naheffings-)aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en/of loonbelasting bijzonder uitstel van betaling te verkrijgen, dienen onderstaande stappen gevolgd te worden:

Dien op gewone wijze uw aangifte omzetbelasting en/of loonbelasting in;  
Zodra u van de Belastingdienst ontvangt: 
           a. een aanslag inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting, of;  
           b. een naheffingsaanslag omzetbelasting en/of loonbelasting;
neemt u contact met ons op;
Zodra u contact met ons heeft opgenomen verzoeken wij voor u bij de Belastingdienst schriftelijk en gemotiveerd om bijzonder uitstel van betaling voor de betreffende (naheffings-)aanslagen;
Zodra de Belastingdienst ons verzoek tot bijzonder uitstel van betaling in behandeling heeft genomen, stopt zij alle invorderingsmaatregelen tegen u voor een periode van 3 maanden. Eveneens vernietigt de Belastingdienst daarbij de verzuimboete wegens niet betalen;  
Voor een BV is het daarnaast raadzaam om eenmalig melding van de betalingsonmacht voor de omzetbelasting en/of de loonbelasting te doen bij de Belastingdienst. Dit moet binnen 2 weken na de betalingstermijn geschieden. Bij uw eerste verzoek om bijzonder uitstel van betaling voor de omzetbelasting en/of de loonbelasting zullen wij dit met u bespreken. 

Langer uitstel van betaling nodig?
Vooralsnog geldt deze bijzondere regeling voor uitstel van betaling van belastingaanslagen vanwege het uitbreken van het coronavirus voor een periode van 3 maanden. Om gebruik te maken van deze regeling stelt de Belastingdienst geen bijzondere voorwaarden. Wellicht dat deze periode van 3 maanden verlengd zal worden indien blijkt dat de coronacrisis langer duurt. Indien u echter nu al weet dat u langer dan 3 maanden uitstel van betaling nodig heeft, kunnen wij namens u daartoe voor een maximale periode van 12 maanden een ‘gewoon’ verzoek om bijzonder uitstel van betaling indienen bij de Belastingdienst. Daarbij is in ieder geval een uitgebreide toelichting en een verklaring van een deskundige (accountant of brancheorganisatie) nodig en zijn bijzondere voorwaarden van toepassing.

Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn