TEGEMOETKOMING ONDERNEMERSGETROFFEN SECTOREN (TOGS) 30-03-2020

dinsdag 31 maart 2020
De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 is bedoeld voor ondernemers die die directe schade ondervinden van de diverse gezondheidsmaatregelen van het kabinet om het coronavirus tegen te gaan. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen.  

De TOGS is aan te vragen via: www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona  

Voor de getroffen ondernemers in een aantal specifieke sectoren doet het kabinet via deze gift nog iets extra aan de hoge nood naast de diverse andere maatregelen.


Voorwaarden 

1. De onderneming is in Nederland gevestigd; 

2. De hoofdactiviteit van de onderneming, zoals opgenomen in het handelsregister van de KvK, moet overeenkomen met een van de hoofdactiviteiten die zijn de beleidsregel;

3. De onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hiervan zijn uitgezonderd kroeg- en restauranteigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben;

4. De verwachting is dat de onderneming in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste € 4.000 zal leiden;

5. De onderneming heeft minsten € 4.000 aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020; 

6. De ondernemer heeft maximaal € 250 werknemers in dienst;

7. De onderneming moet zijn ingeschreven in het handelsregister van de KvK op 15 maart 2020;

8. De onderneming is geen overheidsbedrijf;

9. De onderneming is niet failliet; 

10. De onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.


Waar de aanvraag doen
De aanvraag kan worden ingediend via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend.  

Voor wie is de regeling TOGS bedoeld (SBI-codes)?
Ondernemers in onderstaande sectoren kunnen aanspraak maken. Het gaat om ondernemers die de maatregelen van het kabinet om het coronavirus te bestrijden directe gevolgen ondervinden:


- Eet- en drinkgelegenheden: o.a. restaurants, cafetaria, eventcatering, café; 
- Haar- en schoonheidsverzorging: o.a. kappers, pedicures, visagisten;
- Evenementenlocaties en organisatoren;
- Sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen; 
- Bepaalde private culturele instellingen, zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen, bioscopen en instellingen voor cultureel onderwijs; 
- Rijschoolhouders;
- De reisbranche, zoals reisbemiddelingsbureaus en reisorganisatoren; 
- Casino’s. 

Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont.  

Uitbreiding van de sectoren voor de TOGS
Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling TOGS. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag de uitbreiding bekend gemaakt van de regeling, die eerder bekend was als het Noodloket. De TOGS is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus.  
(Zodra deze sectoren bekend zijn, vullen we dat aan. Thans nog niet bekend; maandag 30 maart 2020).  

Verkeerde SBI-code
Ondernemers die recht hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere zogenoemde SBI-codes in het Handelsregister kunnen dit melden bij RVO. Per geval zal naar de registratie bekeken worden.  

Stappenplan aanvraag
Op dit moment is de website voor de aanvraag overbelast. Zodra deze toegankelijk is, volgt er een nader stappenplan voor de aanvraag TOGS.

Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn