Blog

BIJZONDER UITSTEL VAN BETALING

vrijdag 15 mei 2020
Door Jaap van Ooijen - Fiscalist

  Indien uw bedrijf betalingsproblemen heeft vanwege de coronacrisis dan is het mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen bij de Belastingdienst nadat u een belastingaanslag ontvangen hebt.
 
 
Wij hebben op onze site al eerder hierover bericht. Echter merken wij in de praktijk dat er nog veel vragen zijn over de werking van deze regeling. Er heerst met name onduidelijkheid over het startmoment en over de looptijd (met name het einde) van dit bijzonder uitstel. Dit heeft de Belastingdienst ook opgemerkt en zodoende hebben zij onlangs een en ander op haar forum toegelicht. 

Op eenmalig verzoek van of namens belastingplichtige wordt er door de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling verleend voor de betreffende belastingaanslag èn voor alle volgende belastingaanslagen welke gedurende de volgende drie maanden worden opgelegd. 

Dit bijzonder uitstel van betaling geldt voor onderstaande aanslagen:
• inkomstenbelasting; 
• premie zorgverzekering; 
• vennootschapsbelasting; 
• loonheffingen; 
• omzetbelasting; 
• kansspelbelasting; 
• accijnzen; 
• verbruiksbelasting alcoholvrije dranken;
• assurantiebelasting; 
• verhuurdersheffing; 
• energiebelasting en andere milieubelastingen. 

De drie maandenperiode vangt aan met dagtekening van het eenmalige verzoek van of namens belastingplichtige om bijzonder uitstel.

Na drie maanden eindigt het bijzonder uitstel van betaling automatisch. Deze termijn schuift niet op. Indien uw bedrijf na afloop van deze periode langer uitstel van betaling nodig heeft, kunt u de belastingdienst daar op de normale wijze om verzoeken. De Belastingdienst zal u dan wellicht om aanvullende informatie of om zekerheid verzoeken.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Een ondernemer ontvangt een naheffingsaanslag loonheffingen over het tijdvak februari. De dagtekening is 21 april 2020 en de uiterste betaaldatum is 5 mei 2020. Met dagtekening 1 mei 2020 dient de ondernemer een verzoek om bijzonder uitstel in. De invordering wordt dan opgeschort tot 1 augustus 2020.

Met dagtekening 21 mei 2020 volgt vervolgens de naheffingsaanslag LH maart. De ondernemer hoeft voor deze aanslag niet afzonderlijk om bijzonder uitstel te vragen. De Belastingdienst schort de invordering ook voor deze aanslag eveneens automatisch op tot 1 augustus 2020. Beide aanslagen moeten vervolgens per 1 augustus betaald zijn. 

Jaap van Ooijen - Fiscalist
 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn

Actueel nieuws

Belastingplan 2021: een overzicht Het pakket Belastingplan 2021 (pakket BP 2021) bestaat uit acht wetsvoorstellen. Het pakket BP 2021 is zo
Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers Zelfstandigenaftrek Vorig jaar is besloten om de zelfstandigenaftrek met ingang van 2020 in acht stappen