Blog

Voorlopige berekening Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

donderdag 15 maart 2018
Door Marc Vogels - Loonadministrateur

De Belastingdienst is op dit moment druk bezig met het versturen van beschikkingen naar werkgevers welke in aanmerking komen voor het lage- inkomensvoordeel (LIV).
Op deze beschikking staan de volgende gegevens vermeld:

• BSN,
• Voorletters,
• Achternaam,
• Totaal jaarloon,
• Totaal aantal verloonde uren,
• Gemiddeld uurloon,
• Toegekend bedrag LIV 2017.

Het betreft een tegemoetkoming in de loonkosten van werkgevers met werknemers met een laag loon in het boekjaar 2017.Het is dus van het grootste belang dat deze beschikking op juistheid wordt gecontroleerd, zodat de Belastingdienst ook het juiste bedrag aan LIV 2017 kan berekenen en het definitieve bedrag kan uitbetalen aan werkgever.

Eventuele correcties kunnen tot 1 mei 2018 doorgegeven worden aan de belastingdienst. Correcties welke de Belastingdienst gaat ontvangen na 1 mei 2018, blijven buiten de definitieve berekening van het LIV en evt. correcties worden dan NIET meer geaccepteerd. Zorg dus dat u dit voor deze tijd heeft beoordeeld of het een en andere klopt en of u niets gaat missen. Uiteindelijk kan het toch een leuke correctie zijn wat u kan ontvangen in 2018.

Voor vragen of ondersteuning inzake bovenstaande kan er contact opgenomen worden met de loonadministratie op nummer 0412-646074.

Marc Vogels - loonadministrateur
 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn

Actueel nieuws

Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding Er komt een nieuwe regeling voor de verdeling van pensioenen bij scheiding. Kern van de regeling is dat
Scholingsaftrek wordt subsidie De huidige scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling. Deze regeling, de Stimulans