Ondernemersvraag

Op dit moment kan ik niet tijdig aan mijn betalingsverplichting voldoen t.a.v. belastingaanslagen

vrijdag 7 januari 2022
Vanwege de coronacrisis is het mogelijk bijzonder uitstel van belastingbetalingen te krijgen. Indien u reeds een verzoek tot het verkrijgen van bijzonder uitstel heeft ingediend én de openstaande belastingschuld is nog niet volledig voldaan, dan verlengd de Belastingdienst het bijzonder uitstel vanwege corona automatisch tot 1 februari 2022. Heeft u nog geen bijzonder uitstel vanwege corona aangevraagd of had u de openstaande (oude) belastingbedragen inmiddels voldaan, dan kan alsnog (wederom) uitstel worden gedaan voor 1 februari 2022. Het verzoek dient schriftelijk ingediend te worden bij de Belastingdienst, wij kunnen u hiermee eventueel van dienst zijn. Dus de kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 moeten worden betaald, vallen ook onder het uitstel. Mogelijk wordt de periode na 1 februari 2022 verlengd, echter is dit tot op heden nog niet bekend gemaakt. 

De totale belastingschuld die valt onder het bijzonder uitstel vanwege corona valt ook onder de ruime betalingsregeling die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost.

Naast het bijzonder uitstel vanwege corona, is het ook mogelijk kortdurend telefonisch uitstel aan te vragen bij de Belastingdienst. U krijgt, bij het voldoen aan de voorwaarden, 4 maanden uitstel vanaf de uiterste betaaldatum op de aanslag. De belangrijkste voorwaarden zijn:

•             U heeft niet reeds (kortdurend) uitstel lopen op een andere aanslag;
•             Het openstaande nog te betalen bedrag is niet hoger dan € 20.000, u
              kunt eventueel een aanbetaling doen om onder de € 20.000
              uit te komen; en
•             U heeft niet reeds een dwangbevel/aanmaning ontvangen.

Tot slot is er de mogelijkheid een schriftelijk verzoek tot een betalingsregeling in te dienen bij de Belastingdienst. Hiervoor is een speciaal formulier beschikbaar op de website van de Belastingdienst, hierbij wordt wel om de nodige informatie gevraagd o.a. voor zekerheidsstelling. Het is mogelijk een betalingsregeling voor maximaal 12 maanden aan te vragen via dit schriftelijke verzoek. Mocht dit niet voldoende zijn, dan zal er rechtstreeks contact opgenomen moeten worden met een belastinginspecteur op de afdeling invordering.

 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn

Actueel nieuws

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU heeft de minister van FinanciËn de Kamer van
Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 in de Eerste Kamer heeft de