Blog

Betaald ouderschapsverlof, ook voor de directeur-grootaandeelhouder

maandag 20 juni 2022
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

  Vanaf 2 augustus 2022 kunnen werkgevers voor hun werknemers met een arbeidsovereenkomst een uitkering ‘betaald ouderschapsverlof’ aanvragen. Dit kan ook voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) die aan de voorwaarden voldoet. 
 

Iedere werkende ouder heeft onder voorwaarden recht op onbetaald ouderschapsverlof gedurende maximaal 26 keer het aantal wekelijks werkzame arbeidsuren. Niet iedere werkende ouder kan zich zomaar onbetaald verlof veroorloven. Met ingang van 2 augustus 2022 kunnen werkende ouders met een arbeidsovereenkomst voortaan gedurende maximaal 9 werkweken tegen 70% van hun dagloon (max. 70% van het maximumdagloon) betaald ouderschapsverlof opnemen. De werkende ouder mag dit betaald verlof in één keer opnemen of flexibel, verdeeld over meerdere weken, maanden of jaren, uiterlijk totdat het kind 8 jaar oud is. Wel moet het betaald verlof aanvangen voordat het kind 1 jaar oud is. 

De werkgever kan deze uitkering aanvragen bij het UWV, digitaal via de verzuimmelder of via Digipoort,  of schriftelijk via het WAZO-formulier daartoe. Deze uitkering kan niet vooraf worden aangevraagd, maar pas worden aangevraagd nadat de werkende ouder minimaal één keer het aantal wekelijkse uren van zijn werkzame werkweek betaald ouderschap heeft opgenomen.

Voorwaarden uitkering betaald ouderschapsverlof:

- de werkende ouder is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst;
- de werkende ouder heeft nog minimaal één week over van diens onbetaalde
  ouderschapsverlof;
- het betaalde ouderschapsverlof vangt aan in het 1e levensjaar van het kind;
- de werkende ouder neemt minimaal één keer het wekelijks aantal werkzame
  arbeidsuren betaald ouderschapsverlof op.

Deze uitkering geldt ook voor werkende ouders waarvan hun kind is geboren voor 2 augustus 2022. Wel geldt dat het kind bij ingang van het betaald ouderschapsverlof jonger dan één jaar moet zijn en de werkende ouder nog minimaal één week over heeft van diens onbetaalde ouderschapsverlof. Let goed op deze voorwaarden en de bijbehorende aanvraagtermijn, anders wordt de aanvraag voor de uitkering niet toegekend. 

De regeling geldt per kind, wat voor werkende ouders met een meerling van belang is. Hierbij geldt dus dat ze per kind recht hebben op maximaal 9 weken betaald ouderschapsverlof. 

Zoals in het begin reeds expliciet is aangegeven, geldt deze regeling ook voor de directeur-grootaandeelhouder, indien die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst.  

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Of heeft u naar aanleiding hiervan ons advies of onze hulp nodig? Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.

Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist
 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn

Actueel nieuws

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU heeft de minister van FinanciËn de Kamer van
Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 in de Eerste Kamer heeft de