Blog

Aanvulling: Tegemoetkoming energiekosten-regeling (TEK)

donderdag 20 oktober 2022
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

  Onlangs hebben we hier een overzicht gegeven van de huidige en van de nog te verwachten steunmaatregelen ter compensatie van de sterk gestegen energiekosten. Inmiddels heeft het kabinet de uitgangspunten en voorwaarden bekend gemaakt voor de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) voor energie-intensieve MKB bedrijven. 
De TEK moet gaan gelden voor bedrijven met maximaal 250 werknemers, waarbij de jaaromzet niet hoger is dan € 50 miljoen. Het moet verder gaan om bedrijven die minimaal 12,5% van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten. Derhalve geldt er een verbruiksminimum van 5.000 m3 gas òf van 50.000 kWh elektriciteit. De drempelprijs is vastgesteld op € 1,19 per m3 gas en op € 0,35 per kWh elektriciteit. 

Omdat de steunmaatregel nog moet worden voorgelegd aan de Europese Commissie - waarna die na inhoudelijke toetsing hopelijk haar goedkeuring aan de regeling zal geven - zal het naar verwachting nog minimaal duren tot april 2023 voordat de regeling toegankelijk zal zijn en effectief in werking treedt. 

Het kabinet heeft aangegeven in de tussenliggende periode coulant om te zullen gaan met verzoeken om uitstel van betaling van belastingschulden door energie-intensieve MKB bedrijven.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.rvo.nl) is behelst met de verdere uitvoering van de TEK-regeling. Voor meer informatie kunnen ondernemers zich op hun website aanmelden om op de hoogte te worden gehouden van het verdere verloop hiervan. Uiteraard volgen wij deze ontwikkelingen ook op de voet en indien nodig zullen wij u hierover verder informeren. 

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Of heeft u naar aanleiding hiervan ons advies of onze hulp nodig? Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.

Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn