Blog

De energielasten stijgen de pan uit......

vrijdag 9 december 2022
Door Rowan Cremers - Fiscalist

De energielasten stijgen de pan uit en het gaat slecht met het milieu, wat kan hier aan worden gedaan? Juist, verduurzamen!

 Ik hoor u denken, allemaal leuk en aardig maar verduurzamen kost ook (veel) geld! Dat klopt zeker, maar er zijn verschillende regelingen die voor u als particulier en/of als ondernemer interessant kunnen zijn en waarmee de lastendruk enorm verminderd kan worden. In dit artikel zet ik kort verschillende regelingen op een rijtje.
 

1. ISDE
Wat? Dit is een investeringssubsidie specifiek voor verduurzaming en energiebesparing van een productieproces of gebouw. De subsidie ziet op aanschaf van (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet. Kleine windturbines en zonnepanelen kunnen onder deze regeling vallen.
Wie? Zowel voor zakelijk als particulier. 
Hoe? De aanvraag loopt via het RVO, tot nog toe loopt deze regeling door tot 2030.

2. EIA
Wat? Energie-investeringsaftrek, een extra investeringsaftrek (bovenop de ‘normale’ investeringsaftrek) voor investeringen die energiebesparing opleveren. Welke bedrijfsmiddelen voor deze aftrek in aanmerking komen is te vinden in de Energielijst. Er geldt een aftrekpercentage van 45,5%. VB: aanschafbedrag € 25.000 x 73,5% (28% normale investeringsaftrek + 45,5% EIA) = € 18.375 aftrek van de winst. Stel het VPB-percentage is 25,8%, dan levert dit u € 4.740 belastingvoordeel op.
Wie? Voor ondernemers.
Hoe? Via het RVO, hier is ook de Energielijst te vinden. De aanvraag moet worden ingediend binnen 3 maanden na aangaan van de aanschaf verplichting. De aftrek wordt verwerkt in de aangifte IB of VPB.

3. MIA/VAMIL
Wat? Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen, een extra investeringsaftrek (bovenop de ‘normale’ investeringsaftrek) voor investeringen die milieuvoordeel bieden. Welke bedrijfsmiddelen voor deze aftrek in aanmerking komen is te vinden in de Milieulijst. In tegenstelling tot de EIA zijn er bij de MIA oplopend 3 aftrekpercentages, het hoogste aftrekpercentage is 45%. Mogelijk is ook de VAMIL van toepassing, in dat geval kan versneld of vertraagd afgeschreven worden op de milieu-investering. Dat betekend dat u kunt sturen wanneer u afschrijft, wat belastingvoordeel kan opleveren. Let op, geldt niet meer voor personenauto’s!
Wie? Voor ondernemers.
Hoe? Via het RVO, hier is ook de Milieulijst te vinden. De aanvraag moet worden ingediend binnen 3 maanden na aangaan van de aanschaf verplichting. De aftrek wordt verwerkt in de aangifte IB of VPB.

4. SSEB
Wat? Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmateriaal, bedoeld voor het stimuleren van emissieloze bouwmachines met als doel het terugdringen van de stikstofuitstoot in de bouw. De subsidie kent 3 categorieën: 1. Aanschaf; 2. Ombouw van bestaande werktuig; 3. Innovatie, zoals financiering, haalbaarheidsonderzoeken en experimentele projecten. Per nieuwe emissieloze bouwmachine bedraagt de subsidie maximaal 40% v/d meerkosten t.o.v. een bouwmachine met verbrandingsmotor.
Wie? Alle bouwbedrijven.
Hoe?  Via de RVO.

5. Subsidies elektrisch vervoer
Wat? De eerste is de SEBA, Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s. Geldend voor bedrijfsauto’s voor vervoer van goederen. Maximaal € 5.000 per bedrijfsauto. De tweede is de AanZet, Aanschafsubsidie Zero-emissie Trucks. Deze subsidie is specifiek voor emissieloze vrachtwagens. De subsidiebedragen variëren tussen de 12,5% en 20% van de aanschafwaarde van de vrachtwagen. De laatste is de SpUk-ZEbus, speciaal voor emissieloze bussen in het openbaar vervoer, hier vallen in onze doelgroep geen klanten onder. 
Wie? Ondernemers met bedrijfstransportmiddelen.
Hoe? Via de RVO.

6. SVM
Wat? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB geeft subsidie voor advies over en ondersteuning bij het verduurzamen van een bedrijfspand of bedrijfsvoering. De subsidie voor het energieadvies én ondersteuningstraject vergoedt 80% van de gemaakte kosten excl. btw. Het maximale subsidiebedrag is € 2.500.
Wie? Mkb-ondernemingen tot 250 werknemers en met maximaal 50 miljoen jaaromzet die niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen.
Hoe? Via de RVO.

7. WBSO
Wat? Wet bevordering Speur- en ontwikkelingswerk, een fiscale regeling waarmee ondernemers kosten voor toekomstige Research & Development (R&D) kunnen verlagen. De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven voor R&D-projecten, wat resulteert in minder loon- of inkomstenbelasting.
Wie? Ondernemers en zelfstandigen die een technisch nieuwe ontwikkeling of technisch-wetenschappelijk onderzoek uitvoeren.
Hoe? Via de RVO.

8. SEPP
Wat? Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren, hiervoor kunt u in aanmerking komen als u een auto koopt op leaset die 100% elektrisch is, waarvan de cataloguswaarde niet lager is dan € 12.000 en niet hoger dan € 45.000 en die niet is omgebouwd tot elektrische auto. Er is een speciale Autolijst SEPP beschikbaar voor auto’s die in aanmerking komen.
Wie? Particulieren die een nieuwe of gebruikte volledig elektrische auto kopen of leasen.
Hoe? Via de RVO. LET OP, voor 2022 is de subsidiepot leeg. Voor 2023 is de pot weer aangevuld, maar de verwachting is dat ook in 2023 de pot snel leeg raakt. Het kan dus slim zijn snel een subsidie aanvraag in te dienen.

Zoals u ziet zijn er vele mogelijkheden om te gaan voor een duurzamere toekomst!
 
Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Of heeft u naar aanleiding hiervan ons advies of onze hulp nodig? Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.

Rowan Cremers - Fiscalist


 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn