Blog

Hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, lef en trots’ fiscaal

vrijdag 31 mei 2024
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

 

Na lang overleggen en onderhandelen hebben de PVV, VVD, NSC en de BBB onlangs hun hoofdlijnenakkoord Hoop, lef en Trots voor de komende jaren gepresenteerd. In het onderstaande gaan wij kort in op de fiscale afspraken die in het hoofdlijnenakkoord zijn verwoord.

 

Lastenverlichtingen:

 • de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait blijven onveranderd; eveneens blijft de positie van de eigen woning ongewijzigd;
 • een lastenverlichting per 2025 voor de middeninkomens, door middel van een tariefsverlaging van de inkomstenbelasting en de invoering van een derde tariefschijf;
 • het terugdraaien per 2025 van de voorgestelde verlaging van de MKB-winstvrijstelling van de inkomstenbelasting; deze blijft 12,7%;
 • een tariefsverlaging van het hoge aanmerkelijk-belangt tarief van box 2 van de inkomstenbelasting van 33% naar 31%;
 • een tariefsverlaging van het box 3 tarief van de inkomstenbelasting; nog nader te bepalen;
 • een tariefsverlaging van de 1e en 2e schijf van de energiebelasting en het terugdraaien van de verhoging van de 3e, 4e en 5e schijf van de energiebelasting;
 • een verlenging met een jaar van de accijnsverlaging op brandstoffen (kwartje van Kok);
 • de aanschaf van elektrische auto’s blijft ondersteund worden, echter worden per 2025 alle bestaande subsidiering gestaakt; de nieuwe stimuleringsregelingen zijn nog nader te bepalen; 
 • het terugdraaien per 2025 van de afschaffing van de inkoop van eigen aandelen van de dividendbelasting;
 • de renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting gaat naar het Europees gemiddelde; van 20% naar 25%;

Lastenverzwaringen:

 • het afschaffen per 2026 van het verlaagde BTW-tarief voor logies, welke onder meer gelden voor het hotel-, pension- en het vakantiebestedingsbedrijf (short stay); met uitzondering van kampeerterreinen;  
 • het afschaffen per 2026 van het verlaagde BTW-tarief voor culturele goederen en diensten; met uitzondering van bioscoopbezoek en dagrecreatie zoals zwembaden en pretparken;
 • een beperking per 2025 van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en in de vennootschapsbelasting;
 • het terugdraaien per 1 juli 2024 van de verhoging van het wettelijk minimumloon;
 • een verhoging van de AWF-premie per 2026 met 0,1% voor zowel vaste als flexibele arbeidscontracten; 
 • het afschaffen per 2027 van de salderingsregeling voor kleingebruikers van elektriciteit;
 • het invoeren per 2028 van een circulaire plastic-heffing;
 • een tariefsverhoging per 2025 van de kansspelbelasting naar 37,8%;
 • het invoeren van een vliegbelasting naar afstand; hoe langer de vlucht des te hoger de vliegbelasting;
 • het vergroten van de doelmatigheid van het huidige belastingstelsel door middel van het afbouwen van negatief beoordeelde fiscale regelingen en het aanpakken van onbedoelde fiscale constructies.

Zoals u in het bovenstaande kunt lezen moeten veel onderdelen uit het hoofdlijnenakkoord op een later tijdstip nog verder worden uitgewerkt. Uiteraard blijven wij dit voor u in de gaten houden. Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen of heeft u naar aanleiding hiervan hulp of advies nodig dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist


 

 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn