Blog

Bekijk nieuws archief
REISKOSTENVERGOEDING 2021 18-11-2020
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - Jurist

  Een werkgever is in beginsel niet verplicht om de reiskosten van het woon-werkverkeer van diens werknemers te vergoeden. Als dit contractueel is overeengekomen (arbeidsovereenkomst of cao), dan moet de werkgever de reiskosten tot € 0,19 cent per gemaakte kilometer onbelast vergoeden. 
 
Lees verder...
WETSVOORSTEL IMPLEMENTATIE RICHTLIJN ELEKTRONISCHE HANDEL EU 22-10-2020
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - Jurist

  De heffing en inning van de BTW op grensoverschrijdende internetverkopen van goederen en diensten wordt gemoderniseerd èn vereenvoudigd. Dit alles is uitgewerkt in het wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel en zou in beginsel per 1 januari 2021 in werking treden. Vanwege de huidige en voortdurende corona crisis, is deze datum thans opgeschoven naar 1 juli 2021. 
 
Lees verder...
BIK: INVESTERINGSKORTING ALS STIMULERING 21-10-2020
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - Jurist

  Ondanks de huidige corona crisis wil het kabinet bedrijven stimuleren om te (blijven) investeren, door middel van een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Onlangs is de uitwerking van deze tijdelijke regeling naar de Tweede Kamer gestuurd. 
Lees verder...
BREXIT: VRAAG TIJDIG UW ARTIKEL 23 OMZETBELASTING VERGUNNING AAN 20-10-2020
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - Jurist

  Indien u na 1 januari 2021 géén BTW bij de Douane wenst af te rekenen over door u in het Verenigd Koninkrijk gekochte goederen, moet dan beschikken over een artikel 23 Omzetbelasting vergunning ter zake van het verleggen van de omzetbelasting bij import van goederen uit niet EU-landen. 
 
Lees verder...
BV: KOSTENVERGOEDING E-HERKENNING 19-10-2020
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - Jurist

  Indien u als BV met ingang van 2020 inlogt op ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’, de opvolger van het oude ondernemersportaal, heeft u daarvoor een eHerkenningsmiddel nodig. eHerkenning is een veilig en gedigitaliseerd communicatiemiddel voor communicatie met de overheid, waaronder de Belastingdienst. 
Lees verder...
TOEKOMSTPLANNEN NIEUWE BOX 3 VAN DE BAAN 2-7-2020
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - Jurist

  Staatssecretaris Snel kwam in september 2019 met zijn ‘spaartaks’ voorstel om de box 3 heffing per 2022 drastisch te wijzingen, opgekomen door de extreem lage spaarrente die al een aantal jaren aanhoudt.
 
Lees verder...
BIJZONDER UITSTEL VAN BETALING 15-5-2020
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - Jurist

  Indien uw bedrijf betalingsproblemen heeft vanwege de coronacrisis dan is het mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen bij de Belastingdienst nadat u een belastingaanslag ontvangen hebt.
 
Lees verder...
DE DEUR MOET DICHT EN DE BEDRIJVIGHEID VALT STIL….. 27-3-2020
Door Henrie van Bergen- Accountant - administratieconsulent

Wat moet je doen als ondernemer ? 

Het coronavirus is een probleem van ons allemaal. Heel de wereld heeft er nu mee te maken en eenieder komt er mee in aanraking, nu of op een later moment.
Lees verder...
Vanaf 1 maart controle op melding van een buitenlandse opdrachtnemer 25-3-2020
Door Henrie van Bergen- Accountant - administratieconsulent

Werkt u wel eens met buitenlandse opdrachtnemers die hier in Nederland tijdelijk komen werken, dan heb je weer een taak erbij gekregen als opdrachtgever.

De buitenlandse opdrachtnemers moeten zich verplicht melden via https://meldloket.postedworkers.nl/runtime/ en daar aangeven welke werkzaamheden ze verrichten, of ze daarnaast nog werknemers meebrengen en in welke periode ze deze werkzaamheden gaan verrichten. 
Lees verder...

Actueel nieuws

Kamerverhuurvrijstelling en inschrijvingseis De kamerverhuurvrijstelling in de inkomstenbelasting houdt in, dat de opbrengst van de verhuur van een
Eigenwoningforfait 2021 en tabelcorrectiefactor bekendgemaakt In de zogenaamde appreciatiebrief betreffende de ingediende amendementen en moties op het pakket