Blog

Bekijk nieuws archief
Uitspraak Hoge Raad over discriminerende box 3 heffing 7-6-2024
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

  De Hoge Raad heeft d.d. 6 juni 2024 uitspraak gedaan op de vraag of de huidige box 3 heffing, gebaseerd op de Herstelwet, destijds ingevoerd naar aanleiding van het Kerstarrest van de Hoge Raad van 24 december 2021, nog steeds discriminerend is en nog steeds inbreuk maakt op het eigendomsrecht.
Lees verder...
Hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, lef en trots’ fiscaal 31-5-2024
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

 

Na lang overleggen en onderhandelen hebben de PVV, VVD, NSC en de BBB onlangs hun hoofdlijnenakkoord Hoop, lef en Trots voor de komende jaren gepresenteerd. In het onderstaande gaan wij kort in op de fiscale afspraken die in het hoofdlijnenakkoord zijn verwoord.

 
Lees verder...
Belastingplan 2024 22-9-2023
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

Op Prinsjesdag 2023 zijn er door het demissionaire kabinet diverse maatregelen voor 2024 en verder gepresenteerd. Hierna volgt een overzicht van de voorgestelde fiscale maatregelen welke per 1 januari 2024 in werking moeten treden, tenzij anders vermeld. 
 
Lees verder...