Administratie

Een goede administratie is overzichtelijk en geeft u duidelijke inzicht in uw financiële situatie. Wij helpen u dan ook graag bij het opzetten en inrichten van uw administratie. Een goed begin is immers het halve werk.
Via online archief heeft u 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot uw eigen administratieve bescheiden. Daarnaast geeft een dashboard u alle financiële informatie over uw resultaten, te ontvangen bedragen, nog verschuldigde bedragen en actueel inzicht in uw kas- en banksaldi.
U wordt hierbij begeleid en ondersteund door uw accountant en onze assistenten.

Actueel nieuws

Kamerverhuurvrijstelling en inschrijvingseis De kamerverhuurvrijstelling in de inkomstenbelasting houdt in, dat de opbrengst van de verhuur van een
Eigenwoningforfait 2021 en tabelcorrectiefactor bekendgemaakt In de zogenaamde appreciatiebrief betreffende de ingediende amendementen en moties op het pakket