Ondernemersvraag

Worden toeslagbedragen/toeslagbeschikkingen automatisch aangepast door de Belastingdienst? 28-1-2019
U krijgt allereerst een voorschotbeschikking voor de voor u lopende toeslagen, deze beschikking is gebaseerd op inschattingen uit het voorgaande jaar. Het inkomen is vaak lastig in te schatten aan het begin van het jaar, zeker als ondernemer. De Belastingdienst wijzigt u voorschotbeschikking niet automatisch, dat betekent dat wanneer u (veel) meer of minder inkomsten genereerd dan een voorgaand jaar het goed is uw lopende toeslagen te herberekenen. De Belastingdienst past ook bij wijzigingen in uw gezinssituatie en/of woonsituatie niet zondermeer en tijdig uw toeslagbeschikkingen aan. Geef deze informatie dus zelf door aan de Belastingdienst of aan ons, zodat wij u verder kunnen helpen.

Wanneer er nog geen beschikkingen lopen dient u zelf, of in overleg met ons, een aanvraag in te dienen. Doet u dat niet? Dan loopt u mogelijk toeslagen mis. Met name voor kinderopvangtoeslag is dit van belang, aangezien u binnen 3 maanden vanaf dat het kind naar de opvang gaat de kinderopvangtoeslag moet hebben aangevraagd.
 
Wanneer hoor ik iets van de Belastingdienst t.a.v. de ingediende aangifte? 13-12-2018
 

De Belastingdienst heeft uiterlijk 3 jaar na afloop van het belastingjaar de tijd om een definitieve aanslag op te leggen, wanneer u uitstel heeft gehad wordt de periode van uitstel hier nog bij opgeteld. Echter, de Belastingdienst streeft ernaar om u binnen 3 maanden te informeren in de vorm van een voorlopige aanslag, een definitieve aanslag of een vragenbrief. Daarbij kan het zo zijn dat uw fiscale partner eerder bericht krijgt dan u. De 3 maanden waarnaar de Belastingdienst streeft worden niet altijd gehaald, vaak is dat het geval bij buitenland-situaties. Indien u voor 1 mei van een betreffend jaar aangifte doet is de Belastingdienst verplicht u te informeren voor 1 juli van dat jaar.

 

Actueel nieuws

Afwaardering vordering buitenlandse dga Bij de emigratie van iemand, die een aanmerkelijk belang heeft in een bv, wordt een conserverende aanslag
Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiƫle problemen werkgever In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als dit