Ondernemersvraag

Ben ik verplicht een kasboek bij te houden? Hoe moet ik een kasboek bij houden? 23-4-2019

Ondernemers stellen ons met regelmaat de vraag of zij verplicht zijn een kasboek voor hun onderneming bij te houden. Indien u beschikt over een ondernemingskas moet u daarvan ook een registratie (kasboek) bijhouden.

Wanneer is er nu sprake van een ondernemingskas? Vanwege het feit dat u als ondernemer wel eens een transactie contant voldoet, bijvoorbeeld de aankoop van een rol plakband bij de kantoorboekhandel, maakt nog niet dat die betaling vanuit de ondernemingskas wordt voldaan. Dit is veeleer een betaling die wordt gedaan vanuit de persoonlijke portemonnee van de ondernemer dan uit een ondernemingskas. In een dergelijk geval waarbij er sprake is dat er incidenteel een betaling wordt gedaan voor kleine uitgaven, is er geen sprake van een ondernemingskas. Uiteraard dient u wel uw uitgave te declareren bij uw onderneming zodat wij die als kosten ten laste van het resultaat  kunnen verwerken.

Wat als ik een verkoopfactuur contant betaald krijg maar geen kasadministratie heb? Het kan andersom ook voorkomen dat u incidenteel geld van een klant ontvangt. Als u het geld op uw zakelijke rekening stort en zorgt dat u er bij vermeld dat het gaat om de ontvangst van een verkoopfactuur kan dit alsnog op die wijze correct in uw administratie worden verwerkt en hoeft u ook dan geen kasboek bij te houden.

Wanneer u wel een kasboek bij moet houden, is als u structureel van uw afnemers contante bedragen ontvangt en daarmee eventueel ook weer aankopen doet.

Het bijhouden van een kasboek mag op papier of elektronisch (bijvoorbeeld met Excel). U legt vast wat de inkomsten en uitgaven zijn die in uw kas plaatsvinden. Zoals uw bank voor u bijhoud wat er op uw bankrekening gebeurt aan bij- en afschrijvingen, houdt u zelf in chronologische volgorde bij wat er in uw kas gebeurt. De bladzijde van uw kasboek kunt u vergelijken met het afschrift wat u van uw bank ontvangt (of tegenwoordig: zelf download).

Regelmatig maakt u een telling van uw kasboek en controleert of het saldo volgens uw kasadministratie feitelijk klopt met het fysiek aanwezige kasgeld.

Wanneer u geen kasadministratie heeft bijgehouden waar dit wel had gemoeten kan dat soms leiden tot vervelende fiscale gevolgen. Een kasadministratie is alleen op orde te houden door daar met grote regelmaat aandacht aan te besteden. Wilt u meer weten of u een kas moet bijhouden en hoe dat dan moet, neem dan contact met ons op.

Worden toeslagbedragen/toeslagbeschikkingen automatisch aangepast door de Belastingdienst? 28-1-2019
U krijgt allereerst een voorschotbeschikking voor de voor u lopende toeslagen, deze beschikking is gebaseerd op inschattingen uit het voorgaande jaar. Het inkomen is vaak lastig in te schatten aan het begin van het jaar, zeker als ondernemer. De Belastingdienst wijzigt u voorschotbeschikking niet automatisch, dat betekent dat wanneer u (veel) meer of minder inkomsten genereerd dan een voorgaand jaar het goed is uw lopende toeslagen te herberekenen. De Belastingdienst past ook bij wijzigingen in uw gezinssituatie en/of woonsituatie niet zondermeer en tijdig uw toeslagbeschikkingen aan. Geef deze informatie dus zelf door aan de Belastingdienst of aan ons, zodat wij u verder kunnen helpen.

Wanneer er nog geen beschikkingen lopen dient u zelf, of in overleg met ons, een aanvraag in te dienen. Doet u dat niet? Dan loopt u mogelijk toeslagen mis. Met name voor kinderopvangtoeslag is dit van belang, aangezien u binnen 3 maanden vanaf dat het kind naar de opvang gaat de kinderopvangtoeslag moet hebben aangevraagd.
 
Wanneer hoor ik iets van de Belastingdienst t.a.v. de ingediende aangifte? 13-12-2018
 

De Belastingdienst heeft uiterlijk 3 jaar na afloop van het belastingjaar de tijd om een definitieve aanslag op te leggen, wanneer u uitstel heeft gehad wordt de periode van uitstel hier nog bij opgeteld. Echter, de Belastingdienst streeft ernaar om u binnen 3 maanden te informeren in de vorm van een voorlopige aanslag, een definitieve aanslag of een vragenbrief. Daarbij kan het zo zijn dat uw fiscale partner eerder bericht krijgt dan u. De 3 maanden waarnaar de Belastingdienst streeft worden niet altijd gehaald, vaak is dat het geval bij buitenland-situaties. Indien u voor 1 mei van een betreffend jaar aangifte doet is de Belastingdienst verplicht u te informeren voor 1 juli van dat jaar.

 

Actueel nieuws

Aftrek dieetkosten De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan
Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen